magyar english italiano

A Greetings from Budapest Adatkezelési Nyilatkozata

Hatályos 2018.05.22-től

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az új európai Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében az érintettet (jelen esetben a weboldal-használót, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

1. Az Adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

(a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

I. A Greetings from Budapest informatikai szolgáltatói

A Greetings from Budapest honlapja fenntartásához tárhely szolgáltatót vesz igénybe, ennek keretében az informatikai szolgáltató – a vele fennálló szerződésünk tartamáig- kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

A Greetings from Budapest honlapja fenntartásához és kezeléséhez informatikai szolgáltatót vesz igénybe, aki az egyéb IT szolgáltatásokat biztosítja (honlap fejlesztés, karbantartás) és ennek keretében- a vele fennálló szerződésünk tartamáig- kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

A) A www.greetingsfrombudapest.hu tárhely szolgáltatója, szerverüzemeltetője a következő:

B) A www.greetingsfrombudapest.hu weboldal fejlesztője, karbantartója a következő:

II. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

III. Postai szolgáltatások, kézbesítés

Ezen adatfeldolgozó a Szolgáltatótól megkapja a megrendelt termék (ajándékutalvány) kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltató a Magyar Posta.

3. Látogatói adatkezelés a Szolgáltató honlapján

A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a Szolgáltató is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A Szolgáltató honlapja, a www.greetingsfrombudapest.hu a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók, vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A Szolgáltató honlapján alkalmazott sütik:

a) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

b) Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Szolgáltató megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

c) Használatot elősegítő sütik:

Céljuk: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

d) Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

4. Regisztráció a társaság honlapján

A www.greetingsfrombudapest.hu weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók, a szolgáltatás igénybe vételekor megadják személyes adataikat és elfogadják a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeivel együtt a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot is.

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat (a Felhasználó neve, címe, számlázási címe, e-mail címe, és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó – a Szolgáltató honlapján történő regisztráció, ajándékutalvány rendelés során – önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárult. A személyes adatok címzettjei, a Szolgáltató és adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhely szolgáltatást végző munkavállalói. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős. Az érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztráló valamennyi érintett. A Szolgáltató csak természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

a) A városnéző sétákra történő regisztráció során gyűjtött és kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

b) A Szolgáltató hírlevelére való feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok: a természetes személy e-mail címe

c) A várólistára való feliratkozás során kért és kezelt adatok: a természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma

d) Ajándékutalvány vásárlás során gyűjtött és kezelt adatok: megrendelő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási név/cégnév, számlázási cím, e-mail, megrendelő telefonszáma, a megajándékozni kívántak neve, a megajándékozni kívántak címe

2. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató az alábbi célokból kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat:

a) A városnéző sétákra történő regisztráció során gyűjtött és kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

b) A Szolgáltató hírlevelére való feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok: e-mail cím

c) A várólistára való feliratkozás során kért és kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám

d) Ajándékutalvány vásárlás során gyűjtött és kezelt adatok: megrendelő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási név/cégnév, számlázási cím, megajándékozni kívántak neve, megajándékozni kívántak címe

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

a) A városnéző sétákra történő regisztráció során gyűjtött és kezelt adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím) esetén az elektronikus adatok törlésének határideje: a séta dátumát követő 1 hónap, kivéve a papír alapú számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A regisztráció törlésével azonnal.

b) A Szolgáltató hírlevelére való feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok (e-mail cím) esetén az adatok törlésének határideje: a hírlevélről való leiratkozással azonnal, valamint a Szolgáltatóhoz e-mailben benyújtott kérésre azonnal, egyéb esetben: a hírlevélre való regisztrációtól számított 5 év.

c) A várólistára való feliratkozás során kért és kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám törlésének határideje: a Szolgáltatóhoz benyújtott kérésre azonnal, egyéb esetben a feliratkozás napjától számított 2 év.

d) Ajándékutalvány vásárlás során gyűjtött és kezelt adatok esetén (megrendelő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási név/cégnév, számlázási cím, megajándékozni kívántak neve, megajándékozni kívántak címe) az adatok törlésének határideje: 6 hónappal a vásárlás napja után (az ajándékutalvány megvásárlásának dátuma az utalvány hátoldalára is felvezetésre kerül.) Kivéve a papír alapú számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Szolgáltató adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

A Szolgáltató szolgáltatásai, városnéző sétái, Budapest nevezetességeinek megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Greetings from Budapest Facebook oldalán felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott kérdésnek, panasznak.

A Szolgáltató Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Szolgáltató nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Szolgáltató nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

7. Összefoglaló tájékoztató az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon adatainak kezelése ellen.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

8. Jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató a fenti Adatkezelési Nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal, hogy adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Nyilatkozatnak.

A Szolgáltató mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Ha úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, akkor kérjük, írjon nekünk az info@greetingsfrombudapest.hu e-mail címre, vagy a 2040 Budaörs, Fehérvirág köz 4. postai címre. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, megalapozottsága esetén a kérelmezőt írásban tájékoztatja, az adatkezelést megszünteti, az adatokat törli, erről szintén tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, és úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 Amennyiben további kérdései vannak a Szolgáltató Adatkezelési Nyilatkozatával kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk az info@greetingsfrombudapest.hu email címre.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budaörs, 2018.05.22.

Megosztás

miért minket válassz?

Olvasd el, mit írtak rólunk mások!

Csak megyünk Budapest utcáin, sokszor csak a lábunk elé nézve, vagy rosszabb esetben a kirakatokat bámulva. Dóri tegnap a vezetése során megmutatta azt a sok-sok kapcsolódást úgy a helyszínekben, mint a történelmi összefüggésekben, amelyek igenis a múltunk és a jelenünk is egyben. E nélkül hogy látnánk meg, milyen gyönyörű helyen élünk?! Felkészültsége és finom humora magával ragadott. Köszönöm: (Gelencsér Ágnes)

Dóra, rendkívül felkészült, nagy tudású, kedves idegenvezető. Élmény vele megismerni a város ismertebb és kevésbé ismertebb részeit. A programok saját kényeztetésnek vagy élményajándéknak is kiválóak. (Gerlachfalvy Réka)

Dóra igen alapos és felkészült sétavezető, rengeteg adatot, évszámot, érdekességet volt képes megjegyezni, és a séta során a résztvevőkkel megismertetni. Sok ismeretet szereztem Tőle...(Pápay Gábor)

Nagyon jól éreztem magam a séta folyamàn. Sok békebeli történettel lettem gazdagabb, élveztem minden percèt. Jövök máskor is Gratulálok Dóra az előadasmódhoz, tovabbi töretlen sikereket kivánok (Kovács Kati)

Organizing of thematic walks in a city so rich in historical, cultural, and also architectural values seems to be a really splendid idea, worth realization...(Erik Dunst)

Nagyon alapos és egyben izgalmas két óra volt! Köszönjük! Megyünk máskor is! (Kovács Edina)

Köszönöm az élményt! Már készültem a Róth Miksa Emlékházba, de Dóra vezetésével sokkal több információhoz jutottam. (Juhász Mária)

Dóra szuper lelkes és alaposan felkészült. Imádom a sétáit. (Nagy Andrea)

Kedves, felkészült, lelkes vezetés! (Nagy Ildikó)

Szuper nap volt, szuper vezetővel!Izgalmas, érdekes, csodás a fővárosunk, biztos megyek még máskor is! (István Gabi)