magyar english italiano
Blogbejegyzések

Klotild főhercegné és a karácsonyi jótékonykodás

2018. november 28. / 16:09

Klotild Mária Adél Amália szász-koburgi és gothai hercegnő, házassága révén osztrák főhercegné, magyar és cseh királyi hercegné, 1846-ban született Párizs közelében, Neuilly-sur-Seine-ben, Szász–Coburg–Gotha hercege és egy francia királyi hercegnő harmadik leányaként. Klotild hercegnő 1864. május 12-én feleségül ment Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceghez (1833-1905) József nádor és Mária Dorottya württembergi hercegnő fiához. 

József főherceg 1867-től lett az alcsúti uradalom ura, családja otthonát folyamatosan bővítette, szépítette, szabadidejét szívesen töltötte a kastély parkjában kertészkedve. Alcsút környékén mintagazdaságot hozott létre, melyről így ír a Vasárnapi Újság: „Hiszen ez az igazi fényoldala Alcsuthnak, a haszongazdaság. Ménei, merinó juhai, tehenészete világszerte hiresek az uradalomnak. De meg is látszik a gazda szeme a gazdaságon. József főherczeg, ki tudvalevőleg a legkiválóbb gazdák közé tartozott, a mezőgazdaság iránti szeretetet anyjától örökölte. Hét nagy uradalma volt, melyeknek terjedelme a 80 ezer holdat meghaladja. Az uradalmak 22 községet foglalnak magukban, melyekben 46,676 személy lakik. Legmagyarabb az alcsuthi uradalom, de a többiben is jól felszerelt népiskolák terjesztik hazánk nyelvét. Az ügyvitel mindenütt magyar. A rendes cselédségen kivül egész sereg embernek adott kenyeret a főherczeg, kinek birtokain átlag 515 ezer napszámot fizettek ki évenként a munkásoknak. A rendes mezei munkán kívül ezeket az uradalmak iparvállalatai vették igénybe. A téglagyárak, épületanyagbányák, malmok, sörfőzök, szeszgyárak sok kezet foglalkoztattak, sok szegény embernek adtak kenyeret.”(1)

Házasságukból 7 gyermek született, öten Alcsúton látták meg a napvilágot. A főhercegné a helyi református lelkésztől gyorsan megtanult magyarul, gyermekeit magyar szellemben nevelte. A család híres volt jótékonyságáról. József főherceg 1882-ben Alcsúton lelkészséget és fiúiskolát alapított, Klotild főhercegasszony pedig zárdát, melyben óvoda és leányiskola is volt. A zárdában szegénykonyhát is kialakított a falubeli és átutazó szegények részére. A jó tanuló diákoknak alapítványt létesített. Az első világháború idején Alcsúton kórházat rendezett be, melyben 50 katonát lehetett ellátni. (2)

Klotild 1895-ben létrehozta a Klotild Egyesületet azzal a céllal, hogy „az úrinők munkáit közvetítse és a női kézimunkákat értékesítse. Az egyesület igazi nemes célja volt, hogy „segítsen azokon a szemérmes úri nőkön, kiknek sokkal nehezebb a megélhetés, mint igazán szegénysorsú embertársaikon, mert palástolniuk kell a nyomort”. 1903-ban 554 fő szegénynek adtak állandó foglalkoztatást és 1680 darab készruhát adtak el. Bevezettek egy teljesen házilag kezelt sorjátékot is, és ennek eredményeképpen az egyesület szép eredményt ért el. (3)

A főhercegné 1887. december 13-án „meglátogatta a budapesti mentő társulatot, mely szerencsétlenségek, sebesülések esetén máris oly jótékony hatású intézménynek bizonyult. Ha gyors orvosi segélyre, sebesültnek kórházba szállítására van szükség, az egyesületet telefon utján értesítik, s a mentő társulat gyorsan megérkezik kocsijával, orvosával, gyógyszereivel. A főherczegnő a lipótvárosi templom-téri bazárban levő helyiségben hosszabb időt töltött. Andrássy Aladár gróf elnök, Falk Zsigmond lovag pénztárnok, Gelléri Szabó alelnök, dr. Kresz Géza fogadták. A főherczegasszony mindent a lehető legnagyobb érdeklődéssel szemlélt meg s a telepen időzte alatt kétszer is volt alkalma meggyőződni arról, hogy a társulat mily gyorsan tud megfelelni annak a kívánatnak, mely segélyét óhajtja igénybevenni. Távozásakor a főherczegnő e szavakat intézte Andrássy Aladár grófhoz: "Hallom, hogy az egyesület a férjemet kérte fel védnökül: no, most már, hogy meggyőződtem, milyen nagy haszonnal jár az önök működése, magam is majd teljes szívemből rábeszélem, hogy teljesítse kérelmüket.” (4)

Dr. Kresz Géza (1846-1901) fővárosi tisztiorvosnak köszönhető a budapesti mentésügy megszervezése. „1887. május 8-ára hívta össze a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület alakuló közgyűlését. Céltudatos szervezőmunkájának köszönhetően az Egyesület 1887. május 10-én kezdte meg működését a Lipót Templom-bazár 47. sz. alatt, a mai Szent István téren, egy földszintes üzletsori épületben. A 24 órás szolgálatban működő ideiglenes mentőállomás 1890-ben költözött új központi épületébe, a Markó utcai Mentőpalotába. A mentőegyesület Magyarország egyik legjobban megszervezett és irányított mentőintézményévé vált, mely folyamatosan modernizálta felszereléseit és járműparkját, lépést tartva a főváros egyre növekvő igényeivel.”(5)

A főhercegi család minden évben felállította a szegények karácsonyfáját. Miközben 1877. decemberében Gödöllőn őfelsége, a királyné pénzt, ruhaneműt, könyveket, édességet osztatott ki a szegények között, Alcsúton Klotild főhercegné gondoskodott a szegények karácsonyfájáról. „A környékbeli szegények állandóan érzik a főherczegi család jótékonyságát. Klotild föherczegné e héten bevásárlások végett Budapesten időzött s ez alkalommal megtekintette a Műcsarnokot, s a Nemzeti Múzeum képtárát, hol Ligeti Antal műtermében is sokáig időzött, s érdekkel nézte a művész vázlatait. A főherczegnő maga is foglalkozik a festészettel.” 1889 decemberében pedig így ír Vasárnapi Újság: „József főherczeg családja e hó 23 ikán elhagyta Alcsuthot. Még elutazásuk előtt karácsonyfát állítottak az összes községbeli szegényeknek. Az irgalmas nővéreknek a főherczegasszony által alapított kolostorában volt a karácsonyi ünnep, melyen 65 szegény gyermek és aggastyán kapott teljes téli ruhát. Az ünnepen László főherczeg képviselte a főherczegasszonyt, ki az utazás előkészületeivel lévén elfoglalva, személyesen nem jelenhetett meg. A főherczegi család most már együtt van Fiuméban, hol a telet fogja tölteni.” (6)(7)

A főhercegi család gyermekei 1891. decemberben szép ajándékot kaptak a „Nagy mesemondótól”. Jókai Mór megküldte Meséskönyvét József főherczeg kis leányainak: Klotild és Erzsébet főherczegnőknek; erre József főherczeg a következő sorokban válaszolt: Alcsuth, 1891. decz. 17. Tisztelt barátom! Fogadja nőm és az ón hálánk őszinte kifejezését a kis leánykáink részére szívesen küldött szép "Meséskönyveért* ; — majd fogják ezen kedves emlékek a karácsonyi asztalainkat díszíteni. — Be kell vallanom, hogy már elolvastam volt; mivel önnek munkái rögtön a sajtóból kerülnek kezeimbe és ámbár már ősz gyerek vagyok, mégis nagyon tetszett. A legjobb üdvözleteimmel a közelgő ünnepekhez és uj évhez, maradok váltig legőszintébb tisztelője és barátja József főherczeg. (8)

Klotild főhercegné, férjének 1905-ben bekövetkezett halála után lányaival, Erzsébettel és Mária Dorottyával Alcsúton élt 1927-ben bekövetkezett haláláig.

Források (korabeli helyesírással idézzük őket):

(1) http://epa.oszk.hu/00000/00030/02738/pdf/VU_EPA00030_1905_25.pdf

(2) http://alcsutdoboz.hu/download/alcsutdobozihirek/2015/alcsutdobozihirek2015novemberkesz.pdf

(3) http://epa.oszk.hu/02200/02295/00025/pdf/EPA02295_jaszsagi_evkonyv_2017_077-091.pdf

(4) http://epa.oszk.hu/00000/00030/01763/pdf/

(5) https://www.mentomuzeum.hu/hun/images/letoltesek/debrodi_a_magyarorszagi_mentes_tortenetenek_rovid_ismertetese.pdf

(6) http://epa.oszk.hu/00000/00030/01242/pdf/01242.pdf

(7) http://epa.oszk.hu/00000/00030/01869/pdf/

(8) http://epa.oszk.hu/00000/00030/01973/pdf/

Képek forrása: www.wikipedia.hu; www.arcanum.hu

 

 

Vissza
Megosztás

miért minket válassz?

Olvasd el, mit írtak rólunk mások!

Remekül éreztük magunkat! Egy igazán színes, élettel teli képet festett le nekünk a túravezető, akinek izgalmas történeteinek, és szaftos korabeli pletykáinak segítségével nyerhettünk betekintést a századfordulós Kurtizánok világába. Egy unalmas percünk se volt, még az eső sem szeghette kedvünket!
Csak ajánlani tudom, visszatérő résztvevők leszünk! :) (Mészáros Vivien)

Csak ajánlani tudom, nagyon izgalmas, érdekes és pikánsan fűszerezett utunk volt a mai... Köszönöm a sok érdekes információt és a csodás hangulat festést, mellyel így vissza cseppenhettem egy megelevenedett régi kor hangulatába....(Hunfalvi Éva)

We highly recommend Dora, who was our tour guide in Budapest this May, when we brought 18 of our American friends to Budapest. We were looking for somebody who could take us on a 2- hour walking tour to the castle and tell us about the main highlights of the city’s history. Dora did a great job covering the key sights and told us many entertaining stories that kept our group of young people interested and engaged. At the end of the tour, she even spent an extra 20 minutes with us to show us a few other spots that we did not get a chance to cover. We really wished we had booked more time with her and will book her again when we return for a similar trip in the future! (Laura Jantosikova)

Csak megyünk Budapest utcáin, sokszor csak a lábunk elé nézve, vagy rosszabb esetben a kirakatokat bámulva. Dóri tegnap a vezetése során megmutatta azt a sok-sok kapcsolódást úgy a helyszínekben, mint a történelmi összefüggésekben, amelyek igenis a múltunk és a jelenünk is egyben. E nélkül hogy látnánk meg, milyen gyönyörű helyen élünk?! Felkészültsége és finom humora magával ragadott. Köszönöm: (Gelencsér Ágnes)

Dóra, rendkívül felkészült, nagy tudású, kedves idegenvezető. Élmény vele megismerni a város ismertebb és kevésbé ismertebb részeit. A programok saját kényeztetésnek vagy élményajándéknak is kiválóak. (Gerlachfalvy Réka)

Dóra igen alapos és felkészült sétavezető, rengeteg adatot, évszámot, érdekességet volt képes megjegyezni, és a séta során a résztvevőkkel megismertetni. Sok ismeretet szereztem Tőle...(Pápay Gábor)

Nagyon jól éreztem magam a séta folyamàn. Sok békebeli történettel lettem gazdagabb, élveztem minden percèt. Jövök máskor is Gratulálok Dóra az előadasmódhoz, tovabbi töretlen sikereket kivánok (Kovács Kati)

Organizing of thematic walks in a city so rich in historical, cultural, and also architectural values seems to be a really splendid idea, worth realization...(Erik Dunst)

Nagyon alapos és egyben izgalmas két óra volt! Köszönjük! Megyünk máskor is! (Kovács Edina)

Köszönöm az élményt! Már készültem a Róth Miksa Emlékházba, de Dóra vezetésével sokkal több információhoz jutottam. (Juhász Mária)

Dóra szuper lelkes és alaposan felkészült. Imádom a sétáit. (Nagy Andrea)

Kedves, felkészült, lelkes vezetés! (Nagy Ildikó)

Szuper nap volt, szuper vezetővel!Izgalmas, érdekes, csodás a fővárosunk, biztos megyek még máskor is! (István Gabi)